Indexvolger

Indexvolger

(1 reacties, 21 berichten)

Indexvolger blogt over de permanente portefeuille, indexbeleggen en persoonlijke financiën. Indexvolger wil uit eigen ervaring en opinie kennis delen.

Berichten van Indexvolger

Waarom indexbeleggen beter is dan actief beleggen. [Video]

0

De komende tijd wil ik wat aandacht besteden aan indexbeleggen en de beleggingstheorieen waarlangs je een portefeuille met indexfondsen kunt aanleggen. Ik geloof dat ook kleine beleggers zouden moeten kiezen voor indexbeleggen omdat deze manier van beleggen superieur is aan het beleggen in indexfondsen en het bovendien veel makkelijker is om een goede spreiding te bereiken.

Om het onderwerp indexbeleggen verder uit te leggen is onderstaande film uitstekend. In de film komen verscheidene voorstanders van passief beleggen aan het woord, onder andere John Bogle en Rick Ferri. Zij leggen op een duidelijke manier de volgende voordelen van indexbeleggen uit boven actief beleggen. De volgende hoofdstukken komen aan bod:

 1. De mythe van de superieure performance van beleggingsfondsen
 2. De lage kosten van indexbeleggen ten opzichte van actief beleggen
 3. Academisch bewijs ondersteunt dat de eenvoud van indexbeleggen superieur is voor de meeste beleggers
 4. Ultieme diversificatie via indexbeleggen
 5. Indexbeleggen is gezonder (Ja, ze zeggen het echt, je moet er maar op komen. Toch een interessant punt, al was het alleen maar om de manier van denken die er achter schuilt)
 6. De fondsindustrie heeft een groot financieel belang om beleggingsfondsen te blijven pushen en vermarkten
 7. Het tij keert voor passief beleggen

De film duurt ongeveer 53 minuten dus je moet er even goed voor gaan zitten. Maar hij is de tijd waard!

 

 

Kies voor een brede portefeuille met indexfondsen

0

Op het briljante Bogleheads forum kwam ik een artikel tegen van Rick Ferri.  In dit artikel wordt gekeken naar hoe portfolio's van actief beheerde fondsen zich gedragen ten opzicht van portfolio's van passief beheerde fondsen. Vaak blijft de discussie van actief ten opzichte van passief beleggen beperkt tot individuele fondsen maar het is interessant om te kijken hoe gehele portefeuilles zich gedragen.

In het onderzoek is gekeken naar 10.000 willekeurig samengestelde portefeuilles van beleggingsfondsen met 40% obligaties, 40% aandelen VS en 20% aandelen buiten de VS. De portefeuilles zijn bekeken over een periode van vijf jaar beginnend op 30 juni 2007. De periode beslaat dus zowel de kredietcrisis als de Europese schuldencrisis.

There is no active versus passive debate. There are facts about index fund investing and then there is the muddying of facts by some who financially benefit from investor ignorance.

- Rick Ferri

De portefeuilles van beleggingsfondsen worden vergeleken met een portefeuille die voor 40% bestaat uit een obligatie-indexfonds, 40% uit een indexfonds van large caps VS en 20% uit een indexfonds van large caps aandelen buiten de VS; de 'Vanguard portfolio'. Als de prestaties van de beleggingsfondsenportefeuilles afgezet worden tegen de Vanguard portfolio, blijkt dat 82% van de belegginsfondsenportefeuilles achterblijft:Slechts minder dan 1 op de 5 beleggingsfondsenportefeuilles weet de index te verslaan. De mediaan van deze 18% bovengemiddeld presterende portefeuilles blijkt 0,4% hoger te liggen dan de index. De mediaan van de 82% minder presterende portefeuilles blijkt 1,0% lager te liggen dan de index. Dus er is niet alleen een grote kans dat de index niet wordt verslagen, het relatieve verlies is ook nog eens groter dan de mogelijke winst!

Een andere belangrijke observatie is dat de groep van 18% van de portefeuilles die de index weet te verslaan, kleiner is dan de groep die beter presteert dan de index. De verklaring hiervoor is dat bij elke categorie de kans op underperformance groter is dan op outperformance. Bij een combinatie van categorieën is de kans groot is dat de negatieve invloed van de underperformers groter is dan de positieve invloed van de outperformers (als die er al is). Dit effect neemt toe met het aantal fondsen en de looptijd, zoals onderstaande tabel laat zien.

Met andere woorden, als je een portefeuille van 10 fondsen 20 jaar vasthoudt dan heb je een kans van 99% dat je beter af bent met indexfondsen dan met beleggingsfondsen.

Het effect dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat een beleggingsstrategie die kiest voor een portefeuille die in het geheel uit indexfondsen bestaat een zeer krachtig instrument is voor langetermijnbeleggers. Voor hen die voor de lange termijn beleggen en kiezen voor indexfondsen in plaats van beleggingsfondsen neemt de kans op een beter resultaat exponentieel toe.

Resultaten Indexvolger eerste half jaar (en een beetje). Topprestaties en onevenwichtigheden.

0

Het zijn roerige tijden geweest het afgelopen half jaar. Na een spectaculair begin van het jaar waarin de portefeuille snel in waarde toenam, kwam er een dip rond april tot juni waarbij de mooie winsten voor een groot deel weer waren verdwenen. De laatste 11 weken gaan met name aandelen erg goed en dat is terug te zien in mijn portefeuille.

Het op en neer gaan van de markten is allemaal ruis.

Want mijn portefeuille is breed gespreid en bestaat voor 1/3 uit de permanente portefeuille. De overige 2/3 bestaat eveneens uit een breed opgezet palet van assets. Mijn portefeuille zorgt er voor dat ik voldoende kan profiteren van ‘rallys’ op de aandelenbeurzen terwijl hij blijft drijven op de kurk die permanente portefeuille heet als de aandelenkoersen dalen.

Het jaar 2012 kenmerkt zich vooral door angst. Als ik aan mensen om mij heen vraag hoe ‘de beurzen’ het doen dan hoor ik veel doemverhalen. Met ‘de beurzen’ bedoelt men in het algemeen de aandelenkoersen en laten die nou net mooie plussen laten zien. Bijvoorbeeld aandelen op de MSCI World Acc (EUNL) die ik in mijn bezit heb en dit jaar al +16,9% zijn gestegen. Mijn strategie in deze markt: vasthouden aan mijn plan. Mijn strategie in elke andere markt: vasthouden aan mijn plan.

Resultaten tot nu toe

De permanente portefeuille is gestegen van +1,3% in april tot +6,2% nu. Vooral aandelen in de PP deden het goed sinds april. Zelfs ondanks het feit dat het Europese aandelen zijn. Hoewel, Europese aandelen waren natuurlijk ook het hardst gedaald.

Omdat de variabele portefeuille voor 60% uit aandelen bestaat is deze nog veel harder gestegen dan de permanente portefeuille. De totale portefeuille steeg van +3,3% in april naar +8,9% vandaag. Zowaar een topprestatie in de roerige tijden van vandaag. Maar ik wil niet te vroeg juichen want het kan allemaal nog hopeloos misgaan later dit jaar. Mocht het misgaan dan zit ik goed met een groot gedeelte van mijn geld in de permanente portefeuille die crisisbestendig is.

Onevenwichtigheden

In de afgelopen maanden is er flink wat veranderd in de koersen binnen de variabele portefeuille. Verder heb ik een gedeelte van mijn Indexbeleggingen bij verschillende partijen ondergebracht waaronder een vermogensbeheerder. Die laatste heeft zijn portefeuille ondanks geherbalanceerd en gewijzigd, waardoor de verdeling van de assetclasses ten opzichte van mijn doelstelling behoorlijk uit balans is. De variabele portefeuille heeft dus aardig wat onevenwichtigheden opgelopen, die zich gelukkig vooral binnen de categorie aandelen afspelen. Ik zal deze onevenwichtigheden binnenkort oplossen door te herbalanceren en door wat nieuw geld in te brengen.

Saxo banks scenario’s voor Europa en de permanente portefeuille

0

Saxo bank heeft recent een heuse crisiskaart gemaakt waarin ze uitlegt welke vier scenario's ze ziet voor de ontwikkeling van de Eurocrisis met vier scenario's en bijbehorende percentages van waarschijnlijkheid. Op IEX profs staat een samenvatting in het Nederlands.

De vier scenario's en hun waarschijnlijkheid zijn als volgt:

 • Pappen en nathouden light – 35%
 • Pappen en nathouden tot Japanisatie – 45%
 • Duitse redding – 15%
 • Revolutie en oorlog – 5%

Wat aardig is, is dat Saxo ook voorspellingen doet in een plaatje over hoe het effect op verschillende assets is. Ik heb een vertaling gemaakt naar de assets van de permanente portefeuille:

 
Scenario/Asset Gold Equity Bonds Cash
Pappen en nathouden light + - - -
Japanisatie - - + +/-
Duitse redding + + - -
Revolutie! ++ - - - - - -

Het is leuk dat Saxo een analyse heeft gemaakt van mogelijke scenario's. Feit is alleen dat je er niks aan hebt omdat je niet weet wat er gaat gebeuren en je dus niks met het advies per scenario kunt. Om met Browne te spreken: "alles kan gebeuren, niks hoeft te gebeuren".

Alles kan gebeuren, niks hoeft te gebeuren.

Harry Browne

Wat wel een feit is, is dat er voor elk scenario, ook dat van Saxo, assets in de permanente portefeuille zijn opgenomen die het goed doen. Daarom zul je in elk van de scenario's beschermd zijn door de permanente portefeuille. Of een scenario nu voorspeld wordt op 5, 35 of 15% dat maakt niet uit en is ook niet relevant. Zolang je een breed gespreide portefeuille met waarlijke diversificatie hebt, kun je rustig slapen onder alle omstandigheden.

Verwissel strategie en uitkomst niet

0

Bij verstandig beleggen hoort een goede strategie. Een strategie die je een mooi rendement geeft maar je geld tegelijkertijd beschermt als het nodig is. Een strategie waarbij het risico dat je neemt is afgestemd op je persoonlijke situatie. In dit artikel laat ik zien dat een goede strategie niet automatisch betekent dat je een fantastisch resultaat behaalt. Omgekeerd betekent een goed resultaat niet dat je een goede strategie had.

Een mooi voorbeeld hierbij is om twee buren te vergelijken die voor jaren naast elkaar wonen. Buurman A heeft zijn huis voortdurend verzekerd tegen brand. Buurman B niet. Beide huizen zijn in al die tijden niet afgebrand en staan nog fier overeind. Buurman B schept voortdurend op hoeveel geld hij heeft bespaard in al die jaren omdat hij geen onnodige verzekering had afgesloten.

Inderdaad: de uitkomst van buurman B was uiteindelijk beter en hij heeft veel geld bespaard. Maar dit is niet door zijn strategie, het was puur geluk. Buurman A had een veel betere strategie met het beschermen van wat van waarde is door een verzekering af te sluiten.

Veel beleggingsmethoden laten mooie uitkomsten zien. Als ik deze methoden zie ben ik vaak onder de indruk van de resultaten maar kan ik me niet helemaal vinden in hun strategie. Of ik snap de strategie niet. Een mooi voorbeeld is Madoff die jarenlang fantastische resultaten kon laten zien maar zijn strategie was nogal beroerd.

Het is een onverstandig om rendement na te jagen en de winnaars te kopen. Toch is dit de strategie van veel beleggers. Ze kopen de beleggingsfondsen die de afgelopen jaren prachtige resultaten hebben laten zien. Of deze beleggers stoppen hun geld in die assets die het op dit moment goed doen. Maar snappen ze de gevolgen van hun strategie ? Past de strategie bij het risicoprofiel dat deze beleggers hebben?

Vaak is dat niet het geval en leidt het najagen van resultaten tot het nemen van onverantwoorde risico's. Deze risico's zijn vaak moeilijk in te schatten als de strategie van een belegger niet op een degelijke economische analyse is gebaseerd en kan rampzalige gevolgen hebben voor de koopkracht.

Bij beleggen is het natuurlijk belangrijk dat je een mooi resultaat haalt. Het vervelende is echter dat je niet weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Daarom is het belangrijk om een strategie te hebben die voor jouw risicoprofiel het beste verwachte rendement heeft en je niet blind te staren op resultaten. Uiteindelijk zullen het niet de korte termijn resultaten zijn die je succes bepalen op lange termijn, maar je strategie.

Boek over de permanente portefeuille

0

Craig Rowland, die een uitstekende blog heeft met veel informatie over de permanente portefeuille, is samen met Mike Lawson een boek aan het schrijven over de permanente portefeuille. Lawson is actief op verschillende fora als Medium Tex.

Naast 'Fail Safe Investing' en 'Why the best laid investment plans usually go wrong' van Harry Browne zijn er naar mijn weten niet of nauwelijks boeken geschreven die zo uitgebreid ingaan om de permanente portefeuille.

Rowland en Lawson hebben eerder via het web laten zien dat ze niet alleen groot voorstander zijn van de strategie van Browne maar ook dat ze zeer goed kunnen beargumenteren waarom ze deze strategie aanhangen. Het plan voor het boek bestond al een tijd en de richtlijnen voor inhoud zijn grotendeels via het permanente portefeuille forum afgestemd. Slim, want daar zitten waarschijnlijk ook de potentiële lezers. Ik zie uit naar het boek dat vanaf nu al in de voorverkoop is en online is te bestellen.

Beschrijving van het boek ; Een investeringsstrategie die de onzekerheid van vandaag aankan, nader bekeken.
Onzekerheid in de markt kan niet worden geëlimineerd. Dus waarom zul je de onzekerheid niet omarmen, in plaats van te proberen het te laten verdwijnen? Dat is wat dit boek probeert te bereiken. The Permanent Portfolio beschrijft de strategie van Harry Browne. Een strategie die de verscheidene economische scenario's aankan. Van inflatie en deflatie tot recessie. Het boek onthult hoe deze strategie beleggers kan helpen hun koopkracht te doen toenemen. Schrijvers Craig Rowland en Mike Lawson beschrijven alles vanaf een eenvoudige assetverdeling door middel van een ETF versie van de strategie tot aan een complexe benadering door middel van het gebruik van Zwitserse bankkluizen om zo geografische en politieke diversificatie te verkrijgen. Steeds geven de schrijvers stap voor stap instructies over de aanpak, op basis van hun persoonlijke ervaring.
 
 • Deze tijdloze strategie wordt ondersteund door drie decennia empirisch bewijs.
 • De schrijvers beschrijven hoe de ideeën van de permanente portefeuille in een beleggingsstrategie kunnen worden gebruikt om uw geld te beschermen en uw koopkracht te doen toenemen.
 • Het boek bevat enkele updates van Harry Browne's strategie om hem geschikt te maken voor onze tijd.

Inhoudsopgave

-Net als het boek zelf, in het Engels, verkorte versie- (meer…)

Resulaten Indexvolger tot en met april

0

Wat ben ik blij met mijn Permanente Portefeuille en de kurkfunctie die hij heeft voor mijn beleggingen. De afgelopen maanden zijn me zwaar gevallen. Nee, niet omdat de koersen tegenzaten en de mooie rendementen van de eerste maanden wat verloren gingen. Het was vooral mijn gezondheid. Zware griep en een daarop volgende longontsteking hebben me behoorlijk bezig gehouden en ik had weinig energie over om me met beleggen bezig te houden. Laat staan om iets te bloggen.

In de tussentijd is er een hoop gebeurd. In het algemeen kun je zeggen dat de mooie resultaten van de eerste maanden van dit jaar onder druk stonden. Op de obligatiemarkt werd de aanval op Spanje geopend en economieën door heel Europa hebben het zwaar. Intussen zit de ECB op haar handen en wandelt het Verenigd Koninkrijk opnieuw een recessie in. Griekenland is onderwijl druk bezig om schulden af te waarderen maar ABN AMRO doet niet mee met afwaarderen.

Waarom ik dan zo blij ben met mijn portefeuille? Omdat deze mij heeft beschermd toen ik er niet bovenop kon zitten. Ja – er is wat van het mooie begin van het jaar afgegaan. Maar ik heb steeds rustig kunnen slapen in de wetenschap dat ik beschermd ben tegen alle economische scenario's en dat mijn geld dat ik niet wil verliezen veilig is.

De permanente portefeuille is intussen gedaald van +4,9% eind februari naar +1,3% nu. Aandelen en goud leverden beiden flink in. Omdat het aandelengedeelte bestaat uit Europese aandelen hadden de schuldencrisis en de bijbehorende recente onzekerheden hier zijn weerslag.

De totale portefeuille deed het ook minder en daalde van +6,0% tot +3,3% nu. Het is geen hosanna maar ook zeker niet onaardig. Een volledig overzicht vind je op mijn bijgewerkte portefeuillepagina.

Handel zo weinig mogelijk

0

Buy and hold wordt ook de laatste tijd weer herhaaldelijk doodverklaard. Het kopen en wegleggen is niet meer van deze tijd, waarin een vrachtlading aan openbare informatie en razendsnelle geautomatiseerde handelssystemen de markt voorgoed veranderd hebben. Maar is er een gezond alternatief? Beleggers die dapper vasthouden aan hun strategie – of dat nu een dividendstrategie is of een quant – lopen altijd tegen zeperds aan omdat geen enkele strategie onfeilbaar is.

Lees verder op IEX Profs>>

Volg de portefeuille van Indexvolger

0

Vanaf nu kun je de portefeuille van Indexvolger volgen. Indexvolger belegt zelf in de permanente portefeuille, maar heeft ook een een gespreide variabele portefeuille waarmee meer risico wordt gelopen om zo meer rendement te kunnen behalen. Indexvolger belegt via indexbeleggen in de gekozen activa.

Volg mijn portefeuille op deze pagina.

Waarom assets van de permanente portefeuille niet afzonderlijk kunnen worden bekeken

0

De permanente portefeuille werkt! Kijk nog eens naar de historische resultaten als je jezelf wilt overtuigen waarom je in de permanente portefeuille zou moeten beleggen. Wat mensen die niet geloven in de permanente portefeuille graag doen, is kritiek leveren op individuele assets binnen de permanente portefeuille. Deze kritiek is niet terecht.

Natuurlijk is het zo dat de goudprijs al zo ver is gestegen dat hij eerder zal dalen dan zal stijgen kan. Maar mensen die daar voor waarschuwden, deden dat ook toen de goudprijs op $750, $1000 en $1250 stond. Inmiddels is de prijs gestegen tot rond de $1750.

Natuurlijk is het zo dat de rente al zo laag is dat het onwaarschijnlijk is dat deze nog verder zal dalen. En dat het houden van langlopende staatsobligaties daarom economische zelfmoord is. Dat hoor ik al jaren van de kritikasters. Intussen was het rendement op langlopende staatsobligaties in de laatste vier jaar in totaal 57%, met als klapper 2011 met een jaarrendement van 19,4%.

En 2011 zou het jaar van het aandeel worden volgens de 'experts' en 2012 zou een moeilijk jaar worden voor aandelen. Resultaat;  in 2011 ging er zo'n 15% van de aandelenkoersen af en in 2012 staat we inmiddels ruim boven de 10% in anderhalve maand.

Feit is, dat we het niet weten en dat het er niet toe doet. Het gaat niet om de individuele assets en het gaat al helemaal niet om wat de kristallen bollen van de beursexperts je vertellen. Het enige dat belangrijk is, is het totale rendement van je gehele portefeuille.

De permanente portefeuille bestaat uit een combinatie van risicovolle en volatiele assets. Het gaat niet zozeer om hoe de resultaten worden beïnvloed door correlatie tussen deze beleggingscategorieën maar om de achterliggende economische scenario's. Bijvoorbeeld: obligaties stijgen niet omdat aandelen dalen. Nee, ze stijgen omdat het economische scenario dat zich ontvouwt gunstig is voor obligaties en datzelfde scenario is ongunstig voor aandelen.

De permanente portefeuille laat zien dat het de verscheidene economische scenario's op de juiste manier adresseert. Consistent en langdurig. Daar doen eindeloze discussies over de zin of onzin van goud of andere assets niks aan af.

Indexvolger's RSS Feed
Naar boven

Fatal error: Call to undefined method s2class_upgrade::get_usermeta_keyname() in /public/sites/www.indexvolger.nl/wp-content/plugins/subscribe2/classes/class-s2-upgrade.php on line 292